yeniden yap�land�rma 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . yeni internet yasası
        . yeniden yapılandırma