bedavacılık sorunu

  (free-rider) Tüketimi doğası gereği ortak olan savunma, sokak aydınlanması veya temizliği, altyapı hizmetleri, park veya kamuya açık yollar, temel eğitim ve sağlık gibi tam veya yarı kamusal mallarda, mal veya hizmetten yararlananların yararlanma düzeylerinin ayrıştırılamaması nedeniyle maliyetlerin kullanıcılara tam olarak yansıtılamaması, bu ortak kaynakları kullananların maliyetleri başkalarının karşılaması beklentisiyle onların finansmanına katılmaktan kaçınmaları durumu. Aslında tam bizim ülkemize uygun teoremmiş düşününce
  (20.06.2014 16:51)

döviz kuru sıçraması

  Ülke ekonomisini (özellikle bizim gibi dışa bağımlı ülkelerde görülür) allak bullan eden olaylardan birisidir ve sebeplerinden çok sonuçları dikkate alınıyor ve de yanlış izlenen ekonomik sorunlardan birisidir.*
  (20.06.2014 16:45)

tacir

  1. gerçek kişi tacir. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimse. Ticari mümessiller, kanuni temsilciler tacir değildir. Ticari işletmeyi açtığını ilan eden veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek ilan eden, fiilen ticarete başlamasa bile tacir sayılır.

  2. tüzel kişi tacir: Ticaret ortaklıklarıyla gayesine ulaşmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince, özel hukuk hükümleri içerisinde idare edilmek veya ticari biçimde işletilmek üzere, devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kuruluşlar ve kurumlar (iktisadi devlet teşekkülleri gibi).  (20.06.2014 15:17)

bilanço dışı faaliyetler

finansal kriz

  Ekonomide oluşan balonun patlaması neticesinde ortaya çıkan ekonomik aktörlerin görevlerini yerine getirmesine mani olan sıkıntılı durum.
  (19.06.2014 15:18)

değişim aracı

  Paranın fonksiyonlarından birisidir, diğer ismi mübadele aracıdır.
  (19.06.2014 15:14)

elektronik para

  Kullandığınız bilgisayarın sabit diskinde sizin adınıza bulunan ve internet üzerinde yaptığınız alışverişlerde harcayabileceğiniz paradır.
  (19.06.2014 15:11)

arz eğrisi

  Malın fiyatı ile miktarı arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren eğridir.
  (19.06.2014 15:08)

doğal işsizlik oranı

  ülke ekonomisinin tam istihdam seviyesinde iken bile oluşabilecek işsizlik türü. Monetarist akımın hipotezlerinden birisidir.
  (19.06.2014 14:57)

nairu

  Yeni keynesyenlerin çıkardığı teoremdir.
  (19.06.2014 14:54)

enflasyon oranı

  fiyatlar genel seviyesinin yıllık bazdaki bir önceki yıla göre değişimini baz almaktadır.
  (19.06.2014 14:51)

araç bağımsızlığı

  merkez bankasının koyduğu hedeflere ulaşmasında uygulayacağı politikalarda hür olma durumu. Bu seneye kadar bu konuda tam anlamıyla bağımsızken artık bu konuda da hükümetten baskı görmektedir.
  (19.06.2014 14:15)

amaç bağımsızlığı

  günümüzde tartışmalı bağımsızlık konularından birisidir ve 2002 yılından beri merkez bankamız enflasyon hedeflemesini baz alarak politika izlemektedir.
  (19.06.2014 14:12)

heteredoks iktisat

  Para ve maliye politikaları yanında gelirler politikasının izlenmesi, heterodoks istikrar politikaları olarak adlandırılır. Ücret ve/veya fiyat kontrolleri gelirler politikasının temelidir. Gelirler politikasını savunanlar, ücret ve/veya fiyatların artmayacağını bilen çalışanlar ve firmaların beklentilerini ona göre oluşturacakları ve dolayısıyla enflasyon oranının düşeceğini iddia etmektedirler.
  (14.12.2013 00:00)

cold turkey

  Enflasyonun azaltılması sırasında fiyat artışlarının aniden düşürülmesini öngören sistemdir. Böylelikle ekonomide talep fazlasına neden olan para arzının geriye çekilmesi sağlanır.
  (14.12.2013 00:00)

sayfa: 1-2-3...-11
Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.