genel istatistikler
toplam305
bugün0
dün0
bu ay0
geçen ay0
toplam +7
toplam -0

nicholas kaldor

  Nicholas Kaldor, 1908'de Budapeşte'de bir Yahudi ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. London School of Economics'e (LSE) girmiş ve LSE'deki ilk yıllarda marjinalist geleneğe tümüyle bağlı kalan Kaldor, özellikle eksik rekabet, tekelci rekabet ve sermaye teorisi konularıyla ilgilenmiştir. Piyasa istikrarını talep ve arzın nispi esneklikleri bakımından inceleyen teoremi buldu ve buna örümcek ağı teoremi adını vermiştir. 1939'da refah ekonomisinde kullanılan Kaldor testini bulmuştur.

  1940'ta ticaret hacmindeki dalgalanmaları doğrusal olmayan yatırım ve tasarruf fonksiyonları yardımıyla inceleyen eserini yazmış: A Model of Trade Cycle. Kaldor'un bu eserinde işlediği fikirleri daha sonra Hicks ve Goodvin tarafından geliştirildi. 1949'da Cambridge'de çalışmaya başladı. 1966 yılında profesör olmuştur.

  Vergileme ve ekonomi konularında Hindistan, Seylan, Meksika, Gana, İngiliz Guyanası, İran, Venezuela ve Türkiye'ye iktisat ve özellikle vergileme konusunda danışmanlık yapmıştır. 1964-68 ve 1974-76 yılları arasında İngiliz İşçi Partisi hükümetlerinde maliye bakanlığında özel danışman olarak görev yapmıştır

  Burada yeni hükumetlerinde diye bilinen okulun başlıca temsilcilerinden biri olmuştur. 1956'da Keynesçi olarak nitelediği bir gelir bölüşümü teorisi ortaya atmıştır. Ancak teori Keynes'e ait olmaktan çok tümüyle kendi buluşuydu.

  Kaldor, işçilerin ve müşebbislerin farklı tasarruf oranlarına sahip olduğunu ve müteşebbislerin gelirlerinin daha büyük bir kısmını tasarruf ettiklerini varsayıyordu. Dolayısıyla tam istihdama yönelik bir yatırımın yapılabilmesi için -yatırımlar müteşebbislerin tasarruflarından yapılacağına göre- ekonominin belli bir gelir bölüşümü düzeyinde olması gerekir. Ricardo'dan esinlenmiş bir fikir olmakla beraber mantığı Ricardo'nun tersidir.
  (11.02.2015 14:00)

adam smith

  İskoçyalı düşünür Adam Smith iktisat biliminin kurucusudur. Hatta iktisadın babası diye tanımlanmıştır. Bir düşünür ve iktisatçı olan Adam Smith, siyasi ve iktisadi olayların yanında Ahlak Felsefesi ile de ilgilenmiştir. Adam Smith daha önceki akım olan merkantilist düşünceye karşı çıkmış ve iktisadi faaliyetlerin serbestleşmesinin önemini savunmuştur. Yani hem siyasi hem de iktisadi çerçevede liberalleşmeyi savunmuştur.

  1776 tarihinde çok önemli eseri olan Ulusların Zenginliği adlı kitabı yayınlanmıştır. Ulusların Zenginliği eseri, liberal kapitalizmi savunan ve tam anlamıyla özgürlük ortamının nasıl oluşup işlediğini açıklayan bir çalışma olmuştur. Smith herhangi bir kesimin faydasını değil tüm ülkenin faydası ve refah düzeyi ile ilgilenmiş ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmiştir.

  Adam Smith uluslar arası ticaretin önemini savunmuş ve ülke refahının sağlanması için gerekli olduğu üzerinde yoğunlaşmıştır. Uluslar arası ticaretin gelişebilmesi için de serbest mal dolaşımı anlayışının liberalleşmenin olmasını savunmuştur. Sermaye birikimi çok önemlidir ve bunun sağlanabilmesi için iş bölümü ve dolayısıyla üretimde ve üretim tekniklerinde yaşanan gelişmelere bağlı olduğunu belirtmiştir. Büyümenin sağlanabilmesi için sermaye birikimi çok önemlidir. Adam Smith mikro ekonomik sorunlar üzerinde de çalışmış ve fiyatları belirleyen üretim maliyeti olduğuna ulaşmıştır.

  Smith, devlet müdahalesinin en düşük seviyede olması gerektiğini savunmuş ve devletin masrafları arttırmaması için hareketlerinin yoğun olmamasını belirtmiştir. Bunlarla birlikte devlete üç görev yüklemiştir. Bunlardan ilki devletin toplumunu diğer devletlere karşı en iyi şekilde koruması ve savunması olmuştur. Bir diğer görevi, halk için en adil davranışları benimsemesidir. Sonuncusu ise, toplum yararına olacak kamu kurum ve kuruluşlarını kurmak olarak sıralamıştır.  (11.02.2015 14:47)

interest

  (bkz: faiz )
  (17.09.2014 21:00)

bond

  (bkz: tahvil )
  (17.09.2014 21:00)

tahvil

  (bkz: bond )
  (17.09.2014 21:50)

faiz

barter

  (bkz: trampa ) , takas, mübadele
  (17.09.2014 21:00)

trampa

  trampa malın malla değişimidir. günümüzde satın alımlarımızı genelde parayla yaparız ancak bazen mal karşılığı mal verme durumu olabilir. trampada her mal, değiştirildiği malın ücretidir dersek yanlış olmaz. trampaya günlük hayatta "takas" da deniyor. aynı anlamı karşılar mı derseniz evet karşılar. ancak hukuki olarak takas ve trampa birbirinden farklı kavramlardır. hukuki olarak takas yapabilmek için iki tarafın da birbirine karşılıklı para borçları olmalıdır. malların karşılıklı olarak değiştirilmesi ise trampadır.

  ingilizcesi için (bkz: barter )
  (17.09.2014 21:00)

iflas

amortisman

  Amortisman, genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.
  (17.09.2014 21:26)

bretton woods sistemi

  bu anlaşmayla dünya bankası ve İMF' nin kurulması kararı alınıyor. katılımcı ülkeler -sayıları 44tür- para birimlerinin altına dönüştürülebilir yapılmasını kabul ediyorlar. aynı zamanda altın fiyatları da 1 ons=35$ olacak şekilde sabitleniyor. altının onsu dolar cinsinden sabitlendiğinden bütün ülkelerin para değeri dolar cinsinden hesaplanmaya başlanmıştır.
  (16.09.2014 22:01)

çapraz kur

  iki farklı ülkenin para birimlerinin 3.bir ülkenin para birimi baz alınarak aralarındaki oranın ölçülmesidir.

  (bkz: parite )
  (16.09.2014 21:54)

kaldıraç sistemi

  Genelde forex piyasasında uygulanan kaldıraç sisteminde mantık şudur; yatırımcı, sermayesinin belli bir katı oranına denk gelen rakamla işlem yapma şansına sahip olur ve elde edeceği kar veya zarar, bu kaldıraçlı rakam üzerinden hesaplanır. Mesela 50.000 tl sermaye ile girdiniz ve kaldıraç oranı nız 1:100 olarak seçilmiş. bu durumda kaldıraç oranına göre hesaplayınca 5.000.000 tl ile işlem yapma şansına sahip olacaksınız. elde ettiğiniz kar %10 ise 500.000 tl kar ettiniz demektir. ancak zarar ettiyseniz bu durumda zararınız da bu oranda olacaktır.

  (bkz: leverage system )
  (bkz: leverage rate )

  (16.09.2014 21:00)

ulker

  Dün 15.95 ten kapatıp bugün 16.15 le başlamış neredeyse. Uyuyanlara geçmiş olsun :d
  (05.09.2014 13:41)

ulker

  Wall street journal'ın bugün yayınladığı habere göre dünyanın en büyük 6. Kurabiye üreticisi ingiliz United Biscuits'i satın almak için sıraya girmiştir.

  Edit: @2 de eco aynı haberi taa 2013 te yazmış. Adamlar canları sıkılınca united biscuits'e sarıyolar demek ki.
  (05.09.2014 13:40)

sayfa: 1-2-3...-21
Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.