omuz bas omuz formasyonu

  (bkz: obo)

  Fiyat grafiğinde satış sinyali ürettiği düşünülen bir formasyon şekli. Paritenin belli bir zaman aralığında, yükseliş trendlerinin sonlarında oluşturduğu formasyondur. Formasyon başlıca üç tepeden meydana gelmektedir. İlk ve son tepeler "Omuz"ları oluştururken, ortada ki tepe "Baş"ı meydana getirmektedir. Formasyonun, omuzlarını oluşturan bölümlerinin dip noktası seviyeleri "Boyun Çizgisi"ni (neckline) oluşturmaktadır. Boyun çizgisinin aşağı yönde kırılması, yükseliş trendinin sona erdiği ve paritenin yön değiştireceği sinyali olarak algılanır.
  (10.03.2017 01:00)

enflasyon hedeflemesi

  merkez bankasi'nin ana gorevlerinden olmasiyla birlikte su konjokturde bir turlu tutturulamamaktadir, yani basimizda devam eden savas ve artan dolar sayesinde acaba eski enflasyonu gunlere donuyor muyuz sorusu turk halkinin korkulu ruyasi.

  (10.03.2017 01:45)

borsa istanbul

ters omuz baş omuz formasyonu

  Paritenin belli bir zaman aralığında, düşüş trendlerinin sonlarında oluşturduğu formasyondur. Formasyon başlıca üç dipten meydana gelmektedir. İlk ve son dipler "Omuz"ları oluştururken, ortada ki dip "Baş"ı meydana getirmektedir. Formasyonun, omuzlarını oluşturan bölümlerinin tepe noktası seviyeleri "Boyun Çizgisi"ni (neckline) oluşturmaktadır. Boyun çizgisinin yukarı yönde kırılması, düşüş trendinin sona erdiği ve paritenin yön değiştireceği anlamına geldiği düşünülür.

  (bkz: tobo)
  (06.06.2016 22:00)

konsolidasyon

  (1) borçları birleştirme; vadesi dolan borcu orta veya uzun vadeli borca çevirme; sağlamlaştırma; birkaç kalem borcu tek kalemde toplama. Hem iç hem dış borçlar için yapılabilir. Genellikle kısa vadeli Hazine bonoları geri alınıp yerine uzun vadeli devlet tahvilleri verilerek uygulanır. Alacaklılara yeni vade için de faiz ödenir. Fakat buna rağmen devlete güvenlerinin sarsılması önlenemez. Konsolidasyona giden bir hükümet, yeniden iç borç almakta çok zorlanır. Dış borçların konsolidasyonunda taraflar arasında borcun yeni vadesiyle birlikte borca uygulanacak faiz oranının yeniden belirlendiği bir erteleme anlaşması da imzalanır. (2) şirketlerin birleşmesi (3) Uluslararası borç işlemlerinde bankaların ya da direkt olarak borçlu olan ülkenin, vadesi gelen bir borcun daha uzun süreli bir vadeye uzatılması işlemidir.

  (31.05.2016 22:16)

ekonomik bütünleşme

  belirli bir bölgede yer alan ülkelerin aralarındaki ekonomik faaliyetleri serbestleştirerek üretim faktörleri fiyatlarını eşit duruma getirmeleri. dar anlamıyla ülkelerin aralarında gümrük birliği kurmaları ve buna ek olarak malların vergilendirilmesinin uyumlu duruma getirilmesidir. geniş anlamında üretim unsurlarını da kapsar. döviz ve sermaye piyasalarının düzenlenmesiyle emek ve sermaye faktörlerinin ülkeler arası hareket serbestliği de ekonomik bütünleşme kapsamında düşünülmelidir. ekonomik bütünleşme hareketleri genellikle serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birlikleri biçiminde ortaya çıkmaktadır.
  (13.05.2016 21:00)

income elasticity

gelir esnekliği

  gelir değişikliklerinin talep üzerindeki etkisi. gelir arttıkça piyasadaki talep de artar. ama ne kadar artar? kağitalist ekonominin esneklik hesapları bu sorunun karşılığını bulmaya çalışır. örneğin gelir yüzde on arttığı zaman belli bir malın talebi yüzde on beş artıyorsa gelirdeki bir birimlik artışi o malın talebini yarım birim arttırıyor demektir.

  (bkz: income elasticity)
  (17.01.2016 18:00)

menkul kıymet iradı

  Menkul ve gayri menkullerden elde edilen faiz, kira, rant gibi hasılatı ifade etmektedir.
  (15.01.2016 18:00)

mali politika

  Kamunun; vergi, masraf ve borç idaresiyle piyasadaki para miktarını kontrol etmesine yönelik politikaların bütünüdür. Ekonomistlere göre, para politikasından daha etkilidir.
  (15.01.2016 18:00)

mali tablolar

  Türk Vergi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nca bazı şirketler için zorunlu olarak tutulan, şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu hazırlamak ve yayınlamak (halka açık şirketler, aracı kurumlar vb.) zorunda oldukları ve ilgili şirketin performansını gösteren, standartlaştırılmış muhasebe kayıtlarıdır. Başlıcaları bilanço, gelir-gider tablosu, satılan malın maliyeti, kâr dağıtım, fon ve nakit akım tablolarıdır.
  (15.01.2016 18:00)

ortodoks istikrar programı

  Uluslararası Para Fonu IMF'nin 1970'li yıllardan bu yana enflasyonla mücadele eden ülkelere tavsiye ettiği programlara genel olarak verilen addır. Ortodoks kelimesi burada klasikleşmiş, klişeleşmiş istikrar programları anlamında kullanılmaktadır. Bu programda IMF ücretlerin dondurulmasını, program öncesi belirli bir oranda devalüasyon sonrası yavaşlatılmış kur politikasını tavsiye eder ve tüketimi kısarak enflasyonun kontrol altında tutulmasını önerir. Bu klasik program bir çok uygulayıcı ülkede başarıya ulaşamamış, hatta enflasyonun daha da hızlanmasına neden olmuştur.
  (15.01.2016 17:00)

reserve requirement ratio

zorunlu karşılık oranı

  Banka ve diğer finansal kuruluşların bilançolarında taşıdıkları mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren kanuni orandır. Zorunlu karşılık oranı, yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve para birimine göre farklılaşabilmektedir. Merkez bankaları bu oranı bir para politikası aracı olarak kullanabilmektedir. Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.

  (bkz: reserve requirement ratio)
  (07.01.2016 18:00)

domestic demand

sayfa: 1-2-3...-162
Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.