y�netilen dalgal� kur rejimi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.