varl��a dayal� menkul k�ymet 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . varlık
        . varlık dönüşümü
        . varlık getirisi
        . varlık piyasası yaklaşımı
        . varlık/yükümlülük ilkesi