vadeli i�lemler s�zle�mesi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . vade
        . vade primi
        . vadeli işlemler sözleşmesi
        . vadeli piyasalar
        . vadeli sözleşmeler