tasarruf paradoksu


  1. İlk olarak bireyler tasarruflarını arttırır bu sebepten sırasıyla harcamalar ve gelir azalır. Gelir seviyesi düşeceğinden yatırımlar azalır ve dolayısıyla toplam tasarruf azalır. Yani kişilerin refah arttırmak için aynı anda tasarruf yapmaları aslında genel bir tasarruf azalmasına neden olacaktır.
    (johnnash 23.01.2016 19:00)
  2. Tasarrufların yatırıma dönüşmesi ile çözülebilen paradokstur.
    (emirkudubes 26.05.2016 11:34)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.