tasarruf a���� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . tasarruf
        . tasarruf açığı
        . tasarruf bankası
        . tasarruf kurumları
        . tasarruf paradoksu