tacir


 1. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse.
  (pank olmedi gardas 19.06.2014 19:00)
 2. ticaret yapan.
  (eco 20.06.2014 00:49)
 3. 1. gerçek kişi tacir. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimse. Ticari mümessiller, kanuni temsilciler tacir değildir. Ticari işletmeyi açtığını ilan eden veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek ilan eden, fiilen ticarete başlamasa bile tacir sayılır.

  2. tüzel kişi tacir: Ticaret ortaklıklarıyla gayesine ulaşmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince, özel hukuk hükümleri içerisinde idare edilmek veya ticari biçimde işletilmek üzere, devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kuruluşlar ve kurumlar (iktisadi devlet teşekkülleri gibi).  (keynes smith karisimi 20.06.2014 15:17)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.