t�ketici g�ven endekksi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.