t�ketici e�ilim anketi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.