statik denge


  1. belli bir andaki denge. zaman öğesinden soyutlanmış bir denge durumunu dilegetirir. statik çözümlemede böyle bir denge durumu incelenir. örneğin herhangi bir malın belli bir andaki talebi ve arzı onun denge fiyatını ve denge miktarını belirler. bu bir statik denge durumudur. zaman içinde arz ve talep, değişme hızları birbirine uygun olmayarak, değişirler. çünkü üretim işi zamana bağlıdır, bellir bir süre içinde gerçekleşir. gelirlerdeki ve fiyatlardaki değişmeler de denge noktasını sürekli olarak değiştirirler. denge, arz ve talebin, fiyatı değişmeyecek biçimde uyuşmasıdır. piyasaya bol olarak sürülen bir malın fiyatı düşer, fiyat düşünce tüketim artar ama üretim azalır, yani talep çoğalır ama sürüm azalır ve fiyatlar yeniden yükselir. arz ve talebin dengeye gelmesi ve fiyatların bir zaman için aynı çizgide kalması böylelikle gerçekleşir. tam rekabet şartları içinde dengeyi sağlayan fiyat mekanizmasıdır.

    arz ve talebin eşitliği bir denge fiyatı belirler. yani tüketicilerin satın almaya devam etmek istedikleri mal miktarıyla üreticilerin satmaya devam etmek istedikleri mal miktarı belli bir fiyatta eşitlenir. böyle bir denge durumunda artık fiyat ne yükselir, ne de düşer. dengeyi böyle bir anda saptayıp onun ayrıntılarını çözümlemeye statik denge çözümlemesi denir. neo-klasiklerde, denge, ister kısmi (örneğin marshall) ister genel (örneğin walras) bir çözümleme konusu olsun daima statiktir.
    (eco 23.04.2015 23:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.