lorenz eğrisi

  1. Mutlak eşitlik doğrusu ile lorenz eğrisi arasında kalan alan genişledikçe, ekonomideki gelir dağılımı adaletsizliği artar. Başka bir deyişle lorenz eğrisine kadar aşağı sarkarsa gelir dağılımı adaletsizliği o kadar artmış demektir. Bu alanın, eksenlerin mutlak eşitlik doğrusu ile oluşturduğu dik üçgenin alanına bölünmesi Gini katsayısını verir.
    (#2371) pank olmedi gardas|07.06.2014 19:32|