sermayenin merkezileşmesi


  1. sermayenin giderek daha az sayıda ellerde toplanma eğilimi. rekabetle ezilen küçük kapitalistlerin ortadan kalkması ve zorunlu olarak büyük kapitallere katılmasıyla gerçekleşir. kapitalizmin çelişmeleri gereği bu süreç zorunludur. nitekim kapitalizmin gittikçe tekelleşmesi, bu yasayı doğrulamaktadır. toplumsal sermaye, fizikte olduğu gibi, önde bir itme hareketiyle bireysel sermayedarlara ayrılır. sonra da bunun tam karşıtı olan bir çekme hareketiyle birbirini çeker ve gittikçe az sayıda ellerde toplanmaya başlar. "bu dönüşüm süreci, eski toplumu tepeden tırnağa kadar çözüp ayırır ayrımaz, emekçiler proletarya ve onlara ait iş araçları anamala çevrili çevrilmez, kapitalist üretim biçimi kendi ayakları üzerinde duracak hale gelir gelmez, emeğin daha geniş ölçüde toplumsallaşması, toprakla öteki üretim araçlarının toplumsal olarak ve dolayısıyla ortak üretim araçları olarak geniş ölçüde kullanılan üretim araçları haline dönüştürülmesi ve özel mülk sahiplerinin daha çok mülksüzleştirilmesi yeni bir biçim alır. bu mülksüzleştirme, kapitalist üretim düzeninin kendi iç yasalarının işlemesiyle sermayenin merkezileşmesi olarak gerçekleşir.
    (eco 09.05.2014 16:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.