sermayenin devri


  1. sermayenin üretim ve dolaşım süresi. sermayenin devir süresi, üretim süresiyle dolaşım süresini kapsar. ölçü birimi, yıldır. örneğin bir makine büyün değerini on yılda yitiriyorsa ona yatırılan sermayenin devri on yıl sürmüş demektir. bu makine eğer yüz bin liraya alınmışsa demek ki her yıl değerinden on bin lirayı imal ettiği mallara geçirecek, buna karşı sermayeci de her yıl on bin lirayı -on yıl sonra o makineyi yenilemek üzere- bir yana ayıracaktır. görüldüğü gibi makine, devir süresinde, ancak kendini
    üretmektedir ve hiçbir artık-değer, eşdeyişiyle kar getirmemektedir. artık-değer kavramının iyice anlaşılması için, sermayenin devrinin daima göz önünde tutulması gerekir.

    (bkz: sermaye)
    (bkz: artık-değer)
    (eco 05.05.2014 16:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.