serbest ekonomi


  1. diğer bir adıyla serbest piyasa ekonomisi. bu ekonomilerde meydana gelen dengesizlikler devlet müdahalesi olmaksızın tamamen piyasa koşulları içerisinde çözülür. bu ekonomilerde tam rekabet koşulları geçerlidir ve fiyat mekanizması en önemli değişkendir.
    (gercek_keynesyen 12.10.2013 13:00)
  2. doğanın işleyişi gibidir, büyük balık küçük balığı yer.
    (eco 12.10.2013 13:32)
  3. günümüzde olmazsa olmaz piyasa örneğidir çünkü rekabet ortamı ve inovasyon kaliteyi arttırır, emeğe değerlendirir,tüketici refahını artıırır ancak tekelleşme meyilini engellemekte lazım.
    (keynes smith karisimi 12.10.2013 22:48)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.