senet


 1. Çok geniş anlamıyla senet, bir fikir beyanının (irade açıklamasının) bir takım işaretlerle ( harf ve sayı) 3. kişilere ulaştırılmasını sağlayan bir belgedir. Taşınması istenen bu irade beyanı senedi kıymetli evrak yapar ve bu hak senetle bütünleşmiş olur. Hak ve senet kaynaştıktan sonra bir ayrılamazlar.

  Senet; Kurucu senet, açıklayıcı senet olarak hazırlanabilir. Kurucu senet bir borcu ihtisas eder. Açıklayıcı senet ise mevcut olan borcu açıklar.

  Senet ile Hak Arasındaki Bağlılık Unsuru;

  * Kural olarak hakkın doğması için senedin düzenlenmesi gerekir.
  * Teslim; Senetteki hakkın devri için senet zilyetliğinin(elde tutulması) geçirilmesi gerekir. En tipik yolu da teslimdir.
  * İbraz etmek(göstermek); Hakkı talep etmek için senedin ibrazı gerekir çünkü hak senette yer alır ve senedi gören hakkı da görmüş olur
  * İade; Borç ödendiği taktirde senedin geri verilmesi istenir. Aksi halde borçlu aynı borcu iki kere ödemek durumunda kalabilir.
  * Resmi İptal; Senedin kaybı karşısında mahkemece senedin iptali yoluna gidilir. Böylece hak senetsiz ileri sürülebilir ( bağlılık kuralının istisnası)
  * El koyma; Kıymetli evrak ve hakkın haczedilmesi için bunlara fiilen el konulması gerekir. Senede el koymak hakka el koymak demektir.
  (ghost 13.06.2014 16:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.