mali istikrar

  mali disiplin neticesinde ulaşılabilecek olgudur. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı orta vadeli programların temel amacı budur.
  (29.10.2013 19:04)

john maynard keynes

  Analizlerini hep kısa dönem yapmış. Uzun dönemde keynes'e göre uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız.*
  (29.10.2013 19:00)

izmir iktisat kongresi 2013

  İlki 17 Şubat–4 Mart 1923 tarihlerinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresinin ikincisi ülkemizin ekonomik ve sosyal politikalarında köklü değişikliklere gidildiği bir dönemde, 2-7 Kasım 1981 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Üçüncü İzmir İktisat Kongresi ekonomik ve sosyal dönüşümlerin hız kazandığı 1990'lı yılların başında, "21.Yüzyıla Doğru Türkiye" teması çerçevesinde, 4-7 Haziran 1992 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Dördüncü İzmir İktisat Kongresi 5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olup, Türkiye'nin uzun vadede bilgi toplumuna dönüşmesi ve AB'ye üyelik perspektifi Kongrenin ana temalarını oluşturmuştur.5. İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı'nın organizasyonunda düzenlenecektir.Kongrenin ana teması "Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi" olarak belirlenmiştir.
  (29.10.2013 18:54)

rasyonel beklentiler teorisi

  Yeni klasikler ile özdeşleşmiş olan bu teoriyi iktisata kazandıran john f. muth'dur. Yeni klasiklere göre (rasyonel bekleyişcilere göre) philips eğrisi kısa ve uzun dönemde diktir yaniani işsizlik ile enflasyon arasında ilişki yoktur.
  (29.10.2013 18:46)

marmaray

  yaklaşık 5 milyar dolarlık maliyeti ile asrın projesi yakıştırması ile sükse yarattı ve ülke gelişmişliği böyle projeler ile de ölçülür.
  (29.10.2013 18:34)

seçim ekonomisi

  sokak jargonu ile iktisatçı jargonunun aynı olduğu ender konulardan birisi. hükümetin seçim öncesi kesenin ağzını açıp propaganda malzemelerini süslemek adına kamu harcamalarını arttırması. aslında vatandaş olarak seçim ekonomisi yapılıp yapılmadığını anlamak çok kolay seçim sonrası ayda bütçe açık-fazla sayısal verilerine bakıp anlayabiliriz.
  aslında siyaset ve ekonominin iç içe geçtiğinin en önemli göstergelerinden biridir.
  (27.10.2013 20:00)

ekonomi sözlük

  @19 çok haklısın artık tanım aşamasını geçip bi konu hakkında yorum yapılabilecek forum haline gelmeliyiz.
  (27.10.2013 20:22)

abd merkez bankası(fed)

  fed aşamalı olarak tahvil alımını azaltacağını piyasaya duyurmuştu ancak abd'de patlak veren borç tavanının arttırılmaması krizi neticesinde ötelediklerini düşünüyorum çünkü bu kriz tam anlamıyla aşılmadı geçici bir önlem alındı ve abd hükümeti borçlanabilecek belirli bir süreliğine ancak maliyeti çok fazla oldu bu krizin. işte bu sebeplerle tahvil alımı azaltımı ise başka bir bahara kalacak gibi.
  (27.10.2013 20:21)

vergi müfettiş yardımcısı

  @5 laffer bunun üzerine kafa yormuş ve vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi incelemiş ilaveten verginin gelir etkisi-ikame etkisi yarattığı gerçeğine değinmiş. Bu hassas dengeyi ayarlamak çok zor. Bugün gelişmiş ülkelere dahi baktığımızda vergiye olan tepkiler yadsınamaz eco. Ben o yüzden global ekonominin getirdiği olumsuzluk hava dalgası içinde ülkemizin vergi planlamasını iyi buluyorum ancak uzun periyotta tasarrufları azaltıp yatırımları olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Kurumlar vergisini azaltmayı deneseler kurumların bu ek kazançlarını yatırıma yönlendirmeyeceğini adım gibi biliyorum. Gelir vergisini düşürmeyi deneyebiliriz ve buda gelir etkisi yaratıp insanları daha çok çalışmaya teşvik edebilir. Ancak ülkemizde rakamlara bakıldığında ciddi manada vergi kaybı var, mükellef sayısı azlığı bir yana onların beyanlarından yola çıkarak toplanan vergi hasılatı çok düşük. Bütün bunların özet sonucu şu: Hükümetler topladığı vergileri verimli kaynaklara aktararak bireylare vergi ahlakını yerleştirmeli.
  *
  (27.10.2013 01:27)

vergi müfettiş yardımcısı

  @3 söylediklerinde doğruluk payı var ve ülkede vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı %80 e varıyor. Bunun sebebi ise dolaysız vergilerin(gelir vergisi, kurumlar vergisi) açıklarının dolaylı vergiler üzerinden kapatılması kaldı ki gelişmekte olan ülkelerin tipik özelliği de budur dolaylı vergiler daha fazla yer tutar ayrıca dolaylı vergilerin mali anestezi özelliği vardır (vergilerin mükellefe hissedilmeden alınmasıdır). sebeplerine gelirsek ülkemizde özellikle en çok gelir elde eden kurumlar hakkıyla vergi vermemekte, gerçek kişiler açısından düşünürsek gelir vergisini ödememek için türlü türlü yollara başvurup vergiden kaçınmayı başarmaktadır. Başta ülke insanımızın vergiye olan bakış açısını yani vergi ahlakını yerleştirmeliyiz ki sigara ve akaryakıt üzerinden bu denli vergi üstü vergi toplayamaz hale gelebilsin sistem. Bunun dışında haberlerde de takip ettiğimiz kadarıyla yeni gelir vergisi kanununa ihtiyaç çok arttı çünkü 1950 den kalma gvk yı kullanıyoruz; haliyle ihtiyaçları bu yasa karşılayamamakta. İşte yeni gvk ve bunu derleyip toplayacak vergi toplama sistemi için bu meslek rağbet görmekte.
  (26.10.2013 22:03)

vergi müfettiş yardımcısı

  almalara doyum olmadı umarım vergi kaçakcılığının önüne geçilmesinde bir basamak olur ve vergi adaletini bir nebze olsun sağlayan meslek haline gelir.
  (26.10.2013 17:11)

kur savaşları

  Kur savaşları deyimi, ihracatı artırmak, ithalatı sınırlamak için kendi paralarının değerini öteki paralara karşı düşük tutmak için girişilen çabaları ifade ediyor. Birkaç ülke paralarının değerini düşük tutarak dünya pazarındaki yerini genişletmeye yönelince öteki ülkeler de benzer hamlelere girişmeleri durumudur.
  (22.10.2013 13:00)

faiz dışı denge

  Faiz dışı denge = Bütçe gelirleri – faiz dışı giderler
  Bu denge açık veriyorsa bütçe, faiz ödemeleri olmasa bile açık veriyor demektir ki o zaman ya gelirleri artırmak ya da giderleri kısmak için önlem almak gerekir. Eğer faiz dışı fazla söz konusuysa o zaman bütçe gelirleri faiz dışı giderleri karşılayabilmekte ve faiz ödemeleri için de bir miktar fazla elde edebilmektedir.
  (22.10.2013 13:00)

ekonomik balon

  Sanal değerle reel değer arasındaki farkın sanal olanı lehine giderek büyümesi sonucunda oluşan olgudur.
  sanal değer nominali, reel değer ise nominalden enflasyonun çıkmış halini gösterir.
  (22.10.2013 12:00)

ayrışma

  Ekonomilerin büyük çoğunluğu aynı yönde giderken bazılarının farklı yönde gidebilmesi olgusunu kısaca ekonomiler arası ayrışma olarak tanımlıyoruz. Örneğin gelişmiş ekonomilerde çöküş yaşanırken gelişme yolundaki ekonomilerin çıkışa devam etmesi bu iki grubun birbirinden ayrıştığını gösteriyor.
  (22.10.2013 12:00)

sayfa: 1-2-3-4-5...-11
Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.