temel psikolojik yasa

  Keynes'e göre tüketim harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur ve bireylerin tüketim davranışları birbirinden bağımsızdır. Ayrıca gelir arttıkça tüketim de artar, ancak her ilave gelir artışı tüketimi azalarak arttırması.
  (10.12.2013 16:00)

enflasyon ataleti

  Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimsel enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi.
  (10.12.2013 16:00)

saf enflasyon

  Gelirin ve fiyatların aynı oranda artması durumu.
  (10.12.2013 16:00)

eşel mobil

otarşi

  Bir ülke ekonomisinin iktisadi anlamda kendi kendine yetebilmesidir. Yani, ülke ekonomisinin dışa kapalı olması, dış ticaretin olmaması durumudur. İlke olarak sosyalist sisteme özgüdür.
  (10.12.2013 16:00)

interbank

  Bankalar arası para piyasası olarak ifade edilir. Kısa dönemde nakit fazlası bulunan bankalarla, nakit ihtiyacı bulunan bankaların karşılaştırılmalarına yönelik bir para piyasasıdır. Bu piyasadaki aracılık faaliyetleri merkez bankası tarafından yürütülür. Piyasada bankaların birbirlerinden haberdar olmadan işlem yapmaları esastır; böylece küçük bankalar dezavantaj yaşamamış, büyük bankalar da tekel güçlerini kullanmamış olurlar. Piyasadaki faiz oranları arz ve talebe göre serbestçe belirlenmektedir.
  (10.12.2013 16:00)

dışsal ekonomi

  Bir endüstride daha fazla üretimde bulunulduğu zaman firmanın kontrolü dışındaki etmenlerin firmanın maliyetini düşürmesidir.
  (10.12.2013 16:00)

içsel ekonomiler

  Firmanın tesis ölçeğini büyütmesi halinde ortalama maliyetinin düşmesine ya da artmasına neden olan avantaj ve dezavantajlardır
  (10.12.2013 16:00)

negatif ihracat

  Firmaların kapasite artışı veya yeni yatırımlar yahut da ihracat gerçekleştirmek için yaptığı ithalat giderlerinin söz konusu ihracattan elde ettiği gelirden fazla olması durumunda ortaya çıkan durumdur.
  (08.12.2013 23:00)

know-how

  Bir firmanın kendi üretim ve işletme yöntemlerini aynı dalda çalışan ya da çalışmak isteyen bir başka firmaya açıklamasıdır. Bilginin kesin satışı veya kiralanmasıdır.
  (08.12.2013 23:00)

franchising

  Bir işletmenin, imtiyaz, maliyet, satış ve dağıtım haklarının, isim ve marka kullanımı ile birlikte bir başka işletmeye verilmesidir. McDonald's, Pizza Hut, Holiday Inn, franchising modeli ile diğer ülkelerde yaygınlaşan çok sayıda örnekten bir kaçıdır
  (08.12.2013 23:00)

cober

  Borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapan kimsedir.
  (08.12.2013 23:00)

türkiye'nin en büyük iktisadi sorunu

  marka olamamak.
  (08.12.2013 23:18)

2008'den sonraki ekonomik kriz

  bence 2014ün son ayları ile 2015 başında yeni bir krizle karşılaşma olasılığımız yüksek. Nedeni ise euro bölgesindeki önlemler etkisiz kalmakta ve abd nin malum borç tavanı limiti sorununa geçici çözüm bulunması. Ve ben bu kriz senaryolarının çoğunun yapay olduğunu düşünüyorum, bu krizlerden dolayı gelişmekte olan ülkelerin bir çoğu orta gelir tuzağına yakalanıyor ve sıçrama yapamıyor ve buda ekonomisi güçlü devletlerin hegemonyasını sürdürmesini kolaylaştırıyor.
  (02.12.2013 14:45)

vergi incelemesi

  Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.
  (29.10.2013 19:09)

sayfa: 1-2-3-4...-11
Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.