postotistik iktisat


 1. 2000 yılında Fransa'da bir grup güzel üniversite öğrencisi internette de yayınladıkları bir bildiriyle Neoklasik iktisat despotizmine kafa tutmuşlardır.İktisadi düşünce disiplini değil bir karşı koyuş, isyandır
  Braudel'in Annales okulunun devamcısı sayılabilirler.

  Öne sürdükleri genel olarak şunlardır:

  -İktisat eğitimi ile gerçeklerin örtüşmemesi
  -Matematiğin araç değil amaç haline gelmesi
  -Neo-klasik olmayan teorilerin eğitim kapsamı dışında tutulması
  -Eleştirelliği dışlayan eğitim süreci

  Heteredoks (sapkın) olmak ile eleştirilmiş şahsımca çok gerekli ve başarıya ulaşması muhtemel bir karşı çıkıştır.
  (afardita 02.02.2014 01:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.