abd'nin borç tavanını arttırmaması

  1. ABD bütçe sistemi kıta Avrupası ve bizde mevcut olan sistemden biraz farklıdır. ABD’de parlamento bütçenin yapılma aşamasında çok daha fazla işin içindedir. Ayrıca bütçeyi hazırlayan birim olan Yönetim ve Bütçe Ofisi, Hazine (ya da Maliye) Bakanlığı’na değil doğrudan Başkan’a bağlıdır. ABD’de bütçe dönemi yani mali takvim 1 Ekimde başlar. Yani bütçenin 1 Ekim’den önce Kongre’nin onayından geçmesi gerekir. Onaylanmayan bütçe, harcama yetkisinin onaylanmaması anlamına gelir.
    Borçlanma yetkisinin olmaması üç sorunu gündeme getiriyor: (1) Hazinenin mevcut borçlardan vadesi gelenleri geri ödemesi aksayacak. Bu durumda vadesi dolan devlet tahvillerinin bir bölümü ödenemez hale gelecek ve ABD tahvilleri dünyanın her yerinde değer kaybederek gözden düşecek. (2) Hazinenin düzenli olarak yapılan giderlere karşılık aynı düzen ve süreklilikle toplanamayan gelirleri denkleştirmekte kullandığı borçlanmayı yapamaması zorunlu harcamaların bile düzgün yapılamamasına yol açacak. (3) Hazinenin bütçe açığını kapatmak için borçlanma imkanı kalmayacak.
    küresel kriz çıkması muhtemel ve şüphesiz fed'in tahvil alımındaki kısıntı kararını da etkileyip kararlarını değiştirmelerine yol açacak. küresel boyuta gelecek olursak abd kağıtlarını elinde tutan ülkelerin faizlerin düşmesi ile döviz kayıpları artacak ve adını tahmin edemeyeceğim küresel bi kriz yaklaşmakta.
    (#947) keynes smith karisimi|13.10.2013 18:48|