faktör fiyatları eşitliği teoremi

  1. dış ticaretten önce emek bol ülkede emeğin reel ücreti emeğin kıt olduğu ülkeye göre daha düşüktür. sermaye bol ülkede ise sermayenin reel getirisi sermaye kıt ülkeye göre daha düşüktür. serbest ticaretle birlikte emek bol ülke emek yoğun malda uzmanlaşır. bu malın üretimi ve fiyatı artar. bunun sonucunda tam rekabet şartları gereğince emek bol ülkede reel ücretlerin getirisinin yükselmesi gerekir.
    (#450) eco|09.10.2013 14:00|