nicholas kaldor


 1. Nicholas Kaldor, 1908’de Budapeşte’de bir Yahudi ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. London School of Economics’e (LSE) girmiş ve LSE’deki ilk yıllarda marjinalist geleneğe tümüyle bağlı kalan Kaldor, özellikle eksik rekabet, tekelci rekabet ve sermaye teorisi konularıyla ilgilenmiştir. Piyasa istikrarını talep ve arzın nispi esneklikleri bakımından inceleyen teoremi buldu ve buna örümcek ağı teoremi adını vermiştir. 1939’da refah ekonomisinde kullanılan Kaldor testini bulmuştur.

  1940’ta ticaret hacmindeki dalgalanmaları doğrusal olmayan yatırım ve tasarruf fonksiyonları yardımıyla inceleyen eserini yazmış: A Model of Trade Cycle. Kaldor’un bu eserinde işlediği fikirleri daha sonra Hicks ve Goodvin tarafından geliştirildi. 1949’da Cambridge’de çalışmaya başladı. 1966 yılında profesör olmuştur.

  Vergileme ve ekonomi konularında Hindistan, Seylan, Meksika, Gana, İngiliz Guyanası, İran, Venezuela ve Türkiye’ye iktisat ve özellikle vergileme konusunda danışmanlık yapmıştır. 1964-68 ve 1974-76 yılları arasında İngiliz İşçi Partisi hükümetlerinde maliye bakanlığında özel danışman olarak görev yapmıştır

  Burada yeni hükumetlerinde diye bilinen okulun başlıca temsilcilerinden biri olmuştur. 1956’da Keynesçi olarak nitelediği bir gelir bölüşümü teorisi ortaya atmıştır. Ancak teori Keynes’e ait olmaktan çok tümüyle kendi buluşuydu.

  Kaldor, işçilerin ve müşebbislerin farklı tasarruf oranlarına sahip olduğunu ve müteşebbislerin gelirlerinin daha büyük bir kısmını tasarruf ettiklerini varsayıyordu. Dolayısıyla tam istihdama yönelik bir yatırımın yapılabilmesi için -yatırımlar müteşebbislerin tasarruflarından yapılacağına göre- ekonominin belli bir gelir bölüşümü düzeyinde olması gerekir. Ricardo’dan esinlenmiş bir fikir olmakla beraber mantığı Ricardo’nun tersidir.
  (ghost 11.02.2015 14:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.