net istikrarl� fonlama oran� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . net aktif değeri
        . net bakiye prensibi
        . net bugünkü değer
        . net değer
        . net hata noksan