indirgenmi� bi�im bulgusu 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . indirect costs
        . indirgenmiş biçim bulgusu
        . individual economy
        . individual value
        . individualism