ihraç lisansý 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . ihracat
        . ihracat reeskont kredisi
        . ihracatın ithalatı karşılama oranı
        . ihraç
        . ihraç bankası