friksiyonel i�sizlik 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . friksiyonel işsizlik