faktör fiyatlarý eþitliði teoremi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . faktoring
        . faktör donanımı teoremleri
        . faktör fiyatları eşitliği teoremi