d�nemsel faiz 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.