mutatis mutandis


  1. ceteris paribus'un tam tersi bir manaya sahip iktisat ve özellikle hukukta sıklıkla kullanılan terimdir. bir fonksiyonun değişkenlerinin tümünün aynı anda değiştiğini ifade eder. makro iktisatta sıklıkla karşımıza çıkar
    (gercek_keynesyen 12.10.2013 12:00)
  2. Tüm değişkenlerin sabit olmadıgı yani cari değerli oldugu anlamındadır, o zaman şunu da rahatlıkla söyleyebiliiz mutatis mutandis uzun dönemi anlatır.
    (ustad 04.02.2014 13:13)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.