monetarist ekonomi


 1. para arzındaki artışlar milli geliri kısa dönemde arttırır. ancak bu artış uzun dönemde üretimde değil fiyatlar genel seviyesinde olur. bu fiyatlar karşısında da sıkı para politikası uygulanır eve ekonomide durgunluk meydana gelir.

  ekonomideki dalgalanmalar para arzındaki keyfi artışlar nedeniyle olur. yoksa ekonomi iyi ilerlemektedir.

  tüketim, gelirin fonksiyonudur. (keyneste tüketim cari gelirin fonksiyonudur.)

  sürekli gelir: cari gelir, geçmişteki gelir ve beklenen gelirin ortalaması.

  maliye politikaları etkisiz olur çünkü maliye politikaları cari geliri etkiler, cari gelir sürekli gelirin bir parçasıdır. o yüzden çok da etkili değildir.

  para arzı sabitken uzun dönemde kamu harcamaları çarpanı 0'dır.

  para arzı ekonomideki büyümeyle orantılı artırılırsa fiyat istikrarı sağlanmış olur. O yüzden maliye politikalarıyla devletin müdahalesine ihtiyaç yoktur.

  Servet;

  1) beşeri servet: eğitim, meslek, mesleki tarihçe. likitide düşük, kişiler kendilerini güvence altına alabilmek için toplam servetin içinde beşeri servetin payı ne kadar yüksekse para talepleri de o ölçüde yüksek oluyor.
  2) beşeri olmayan servet: menkul ve gayrimenkul değerler.

  para talebi; milli gelir, hisse senedi getirisi, enflasyon, beşeri sermayenin bir fonksiyonudur. para talebi klasiklerdeki gibi sadece milli gelirin bir fonksiyonu değildir daha çok keynes'e yakındır bu özellik.

  klasik miktar teorisinde sabit kabul edilen paranın dolaşım hızı, artık sabit değil, enflasyon faiz gibi değişkenlere bağlı.

  klasik miktar teorisinde gelir, cari üretimin parasal değeridir. monetaristlerde ise sürekli gelirin parasal talebidir.

  keynesyen teoride para diğer finansal aktiflerin yakın bir ikamesi olduğu için para talebinin faiz esnekliği yüksektir. monetaristlerde para hem finansal hem reel aktiflerin ikamesi, bu yüzden faiz esnekliği düşüktür.

  para talebinin faiz esnekliğinin düşük olması nedeniyle para arzındaki fazlalık hem reel hem finansal aktiflere yöneliyor. finansal aktiflerin fiyatları yükselirken faiz oluşuyor, reel aktiflerin fiyatı artıyor.

  keynes talep ağırlıklı, monetarist üretim yönlüdür.
  devlet üretimi ve istihdamı arttırırken kamu harcamalarında indirime girmeli, rekabetçi ve dinamik piyasa oluşturmaya çalışmalı, gelir vergisinde yapılan indirim, kamu harcamalarında yapılacak artıştan daha genişletici etki yaratır.
  kamu harcamaları ( vergi çarpanı

  vergi indirimleri üretimi arttırırken talebi de arttırır. enflasyonist bir sürecin yaşanmaması için üretim üzerindeki arttırıcı etkinin düzgünce planlanması gerekir. Monetaristler devletin payını azaltmak ister, vergiler azaldığı için kamu harcamaları da az olur.

  para arzı artışıyla bütçe açığının ortadan kalkması gerektiğini savunuyorlar. bütçe açıkları para arzıyla karşılanmamalıdır.

  yoğun özelleştirme politikaları öneriyorlar. temel hedefleri vergi indirimleriyle üretimi arttırmak.

  vergi indirimleriyle birlikte ekonomide sermaye-emek oranı artıp bu da gelir bölüşümünü olumlu etkileyecek.

  not: bu yazı benim notlarımdan derlenmiştir, karışık gibi görünse de yazıda önemli bilgiler yer alır.

  (eco 25.10.2013 15:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.