mevsim ve takvim etkisinden ar�nd�rma 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . mevsim ve takvim etkisinden arındırma