meta


 1. Her şeyden önce insanın bir ihtiyacını karşılayan, ikinci olarak da birinin kendi bireysel tüketimi için değil mübadele (satış) amacıyla üretilen bir insan emeği ürünüdür. Kullanım ve değişim değerleri olan bir terimdir.
  Klasik tanıma göre;
  -Kullanım değeri, insan gereksinimini karşılama ve faydalı olma niteliğidir.
  -Değişim değeri ise değişim içinde taşıdığı bütün öbür mallarla ortak ve genelde para türünden ölçülebilir niceliğidir.

  Emek Değer kuramına göre ise;
  -Kullanım değeri, malın yapımındaki insan emeğinin somut türüne ve özelliklerine bağlıdır.
  -Değişim değeri ise kullanılan dolaylı veya dolaysız soyut emek miktarına göre belirlenir.

  Karl Marx'a göre kapitalist üretimden eski olan "meta" Feodal toplumun dağılma döneminde "basit meta üretimi" kapitalist üretimin temelini oluşturdu.

  (afardita 01.02.2014 23:00)
 2. Kisaca ticarete konu olan maldir diyebiliriz
  (ustad 02.02.2014 22:06)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.