merkantilizm


 1. sanayi devrimiyle birlikte önemini yitiren merkantalizm, devletin ekonomiye müdahalesini savunur. bir ülkenin zenginliğinin sahip olduğu altın,gümüş gibi değerli madenlerle doğru orantılı olduğunu savunan merkantalizm bu nedenle devletin ihracatı arttırıcı hamleler yapması gerektiğini savunur.
  (ghost 13.09.2013 23:00)
 2. Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. http://tr.vikipedi.com
  (phobos 09.10.2013 00:47)
 3. bu dönemde devletin regalien adlı gelirleri önemli paya sahipti.
  (keynes smith karisimi 13.10.2013 11:29)
 4. bu adamlar için varsa yoksa altın, gümüş. diğer ülkelerle ticaret yapmanın tek nedenini de altın-gümüş elde etmek olarak görürler. merkeziyetçi, milliyetçi ve müdahaleci bir anlayışa sahiptirler. bir çok türü vardır;

  ispanyol merkantilizmi(külçeci merkantilizm)

  fransız merkantilizmi(sanayici merkantilizm- colbertizm)

  ingiliz merkantilizmi(ticari merkantilizm)

  alman merkantilizmi(kameralizm)
  (gercek_keynesyen 13.10.2013 13:02)
 5. Ekonomik bir teoridir.
  (phobos 13.10.2013 14:18)
 6. dış ticarette ülke çıkarlarının çatıştığını öne sürerler.

  tüccar sınıfını ve ticareti destekleyen bir müdahaleci politika benimserler.

  bu dönemde değerli madenler kullanıldığı için para arzını arttırmanın yolu ihracatı arttırmaktır. (ülke içinde değerli madenleri arttırmak mümkün olmadığı için.)

  para arzının artması, fiyatlar genel seviyesinin yükselip, tüccar sınıfının genişlemesine katkı sağlıyor, ülke çıkarları ile tüccar sınıfının çıkarları arasında paralellik vardır.

  rekabeti arttırmak için ücretleri düşük tutmaya çalışmışlardır bunun için de "nüfus artışı" desteklenmiştir. işgücü fazlası ortaya çıkınca ücretler düşecek, üretim maliyeterini azaltacak, ülke mallarının dış ticarette reakbet üstünlüğü olacak.
  (eco 11.11.2013 22:07)
 7. Merkantilist politikanın amacı: Devleti, ulusu zenginleştirmek, güçlendirmek, ülkeye değerli madenlerin getirilmesini sağlamak, değerli maden stoklarını arttırmak, bunun için gerekli önlemleri ve koşulları yaratmaktır.
  (economist 25.11.2013 21:17)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.