merkantalizmmerkantalizm -> merkantilizm

başlığa yönlendiriliyorsunuz..