karma ekonomi


  1. özel sermayenin karsız ya da riskli bulduğu işleri devlete yaptırması. kapitalist üreitm biçiminin 20. yy'da yöneldiği yeni bir devletçilik biçimidir. iktisatta "devletçilikle liberalizmi bir arada ve uyumlu olarak yürütme olarak tanımlanır ve kapitalizmle kollektivizm arasında üçüncü bir yol olduğu ilerisürülür. gerçekteyse devleti açıkça büyük sermayenin emrine verir ve kapitalizmin bunalımlarını devletin gidermesini sağlar. amerikalı iktisatçı paul samuelson bunu açıkça dilegetirmektedir; özel teşebbüs bunalıma düştüğü zaman devletin yardımını bizzat arar ve ister, bu halde devlet, özel teşebbüsü serbest rekabetin yıkıcı sonuçlarından koruma görevini üstlenir.
    (eco 02.05.2015 18:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.