kapitalist toplum


  1. anamalla belirlenen toplum biçimi. toplumcu toplum karşılığında kullanılır. bu toplum biçimi antagonist sınıfların varlığını gerektirir. ayrı birer sınıf halinde örgütlenmiş kapitalist sınıf olmadan emekçi sınıfı ve emekçi sınıfı olmadan kapitalist sınıfı ve bu iki sınıf olmadan da kapitalizm ve kapitalist olmaz.

    (bkz: kapitalizm)
    (eco 30.04.2014 17:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.