japon kalkınması


  1. Kapitalist ekonomi sisteminde gerikalmış bir ülkenin yine kapitalizmle kalkınmasına japonya örnek olarak gösterilir. Aydınlarımız arasında da bu konuda incelemeler yapılmıştır. örneğin doğan avcıoğlu Türkiye'nin düzeni adlı yapıtında Japonya kalkında, Türkiye neden kalkınamadı? adlı yapıtında şöyle demektedir: "Japonya'nın kapitalist gelişmesinin temelinde, gerçek üretici köylünün, prekapitalist dönemdekinden de ağır biçimde sömürülmesi olayı yatmaktadır. Avrupalılar gibi dış ülkeleri sömürme olanağından yoksun bulunan Japonya'nın ilk sermaye birikiminin başlıca kaynağının köy olduğunu söylemek abartı değildir.

    Profesör Baran'ın sözleriyle köy, japon kapitalizmi için, modern tarih boyunca bir iç sömürge rolünü oynamıştır. Aşırı köylü sefaletine dayanan bu politika, tarım üretimini arttırdığı ölçüde başarılı olmuştur.
    (eco 17.05.2015 21:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.