izmir iktisat kongresi 2013


  1. dündar murat demiröz hocamızın övünerek katılımcığı olacağını söylediği ve bu haftaki dersini bu nedenle yapamayacağı kongre. türkiye için önemi büyüktür, ve daha da önemli hale gelmesi gerekir.
    (eco 27.10.2013 23:00)
  2. İlki 17 Şubat–4 Mart 1923 tarihlerinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresinin ikincisi ülkemizin ekonomik ve sosyal politikalarında köklü değişikliklere gidildiği bir dönemde, 2-7 Kasım 1981 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Üçüncü İzmir İktisat Kongresi ekonomik ve sosyal dönüşümlerin hız kazandığı 1990’lı yılların başında, “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” teması çerçevesinde, 4-7 Haziran 1992 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Dördüncü İzmir İktisat Kongresi 5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olup, Türkiye’nin uzun vadede bilgi toplumuna dönüşmesi ve AB’ye üyelik perspektifi Kongrenin ana temalarını oluşturmuştur.5. İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenecektir.Kongrenin ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir.
    (keynes smith karisimi 29.10.2013 18:54)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.