gelir esnekli�i 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . gelir
        . gelir elastikliği
        . gelir esnekliği
        . gelir ortaklığı senedi
        . gelir ortaklığı senetleri