euler teoremi


  1. ürünün, üretim sürecinde marjinal verimine göre pay alan üretim etmenleri arasında bölüşüleceğini ve geriye bir şey kalmayacağını söyleyen teorem. kapitalist ekonominin ünlü denklemlerindendir. bir üretimde o üretimi gerçekleştiren bütün etmen paylarının o ürüne eşit bulunduğu düşüncesine dayanır. marjinalizme göre her etmenin payı, onun marjinal ürünüyle kullanılan miktarın çarpımıdır. Bunu göstermek için, üründen etmenler arasında paylaştırıldıktan sonra geriye hiçbir şey artmadığını göstermek gerekiyordu. euler teoremiyle adlandırılan denklem, kapitalist ekonomi anlayışına göre, bu gerçeği doğrulamıştır.

    (bkz: bölüşüm kuramı)
    (bkz: bölüşüm)

    (eco 04.04.2015 10:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.