ekonomik fazla


  1. toplumsal ürünün topluma yetecek olandan daha fazla üretilmesi. toplumsal işbölümünün gerçekleşmesi, tarımla zanaatın ve köyle kentin ayrılması ve toplumun sınıflara bölünmesi ekonomik fazla nedeniyledir. bu anlayışa göre sürekli bir ürün fazlası sağladığı zaman toplumun bir bölümünü öteki bölümünün sırtından geçinmeye başlar. bir yazar şöyle demektedir; "ilkel koşullarda köle yoktur. iki elin ancak bir kişiyi doyurabilecek kadar üretim yaptığı ve daha çoğunu sağlayamadığı bir devirde kölelik ekonomik temellerden yoksundur. kölelik, birikmiş emek ürünleri saklanmaya başlamakla doğar." değerli bilgin ernest mandel bu konuda şöyle der: "toplumsal ürün fazlasının birikimini ve yoğunlaşmasını sağlamanın dışında bu yeni egemen sınıflar, toplumsal bakımdan gerekli ve ilerici diğer fonksiyonları da yerine getirdiler. sanatlar gelişti ve yeni senyörler için lüks eşya yapımı başladı. birikim sayesinde toplumsal bir ürünün farklılaşması sağlandı. bu da üretimin farklılaşmasına yol açtı. öte yandan tarımsal üretim güçlerinin devamını ve gelişmesini sağlayan tekniklerin, bilgilerin birikmesine imkan verdiler."

    gordon childe de şöyle demektedir: "tek bir ailenin kendi üretim ihtiyacının dışında elde ettiği ürün fazlası son derece geri bir tarım ekonomisinde öylesine yetersizdi ki her mevsim danaların büyük bir kısmını yemek gerekiyordu. böyle bir toplumun yeterli bir miktarda başka ürünler -örneğin tuz ya da madenler- elde etmesi için ailelerin bu ürün fazlalarını bir araya toplamak zorunluluğunda kalınmıştı. eski doğu'da tunç devri uygarlıklarıyla ilgili tarihsel araştırmalar ve polinezya ile kuzey amerika hakkında etnografların ilerisürdükleri kanıtlar kanıtlar başkanlık kurumunun bir temerküz tarzı ve bir tanrı'ya tapmanın da başka bir temerküz tarzı olduğunu göstermiştir. gerçek başkan ya da düşsel tanrı, her ailenin kendi ürün fazlasından bağış ya da kurban olarak verdiklerini esaslı bir ekonomik fazla haline getirebilirdi.

    (eco 18.05.2015 02:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.