değişen


  1. Sâbit tutulan büyüklüklere göre hareket edebilen büyüklük... Değişken de denir. Öteki bütün öğeler ayni kalırken hareket eden öğeyi dilegetirir. Siyasal ekonomide çeşitli incelemeler açısından özellikle önem kazanmış bir deyimdir. Ekonomik incelemeler, bütün koşulların aynı kaldığı varsayılarak yapılır ve böylelikle sadece incelenecek konu değişken olarak ele alınır. Örneğin kâr oranının değişmesi, anamalın organik bileşimi değişmez sayılarak incelenir. Kapitalizmin kurtarıcısı sayılan İngiliz ekonomicisi John Maynard Keynes, bir ekonomik olgunun gelişmesini belirleyen değişken-lere stratejik değişkenler, bir ekonomik olgunun gelişmesini belirlemeyen değişkenlere de stratejik olmayan değişkenler der. Örneğin iskonto haddi, faiz haddi gibi değişkenler Keynes'e göre stratejiktir ve devletçe kumanda edilmeleri gerekir.

    (bkz: variable)
    (eco 04.03.2015 19:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.