dar gelir


  1. sınırlı gelir. sınırlı geliri olana da dar gelirli denir. kapitalist toplumlarda sınırlı geliri olanlar bizzat çalışarak geçinenlerdir, başkalarını çalıştıranların geliri sınırsızdır. bizzat çalışanların içinde özellikle dar gelirli olanlar, aynı zamanda değişmez geliri olan memur ve işçilerdir. küçük köylüler ve küçük esnaflar da dar gelirlidir ama değişmez gelirli değildirler.

    (bkz: değişmez gelir)
    (eco 07.12.2014 16:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.