cambridge formülü


 1. Keynes'in gelir kuramını açıklayan formül. klasik gelir kuramına göre piyasa fiyatları insanların satın alma güçleriyle, yani gelirleriyle belirlenir. ingiliz iktisatçısı john maynard keynes bu görüşe katılmakla beraber halkın sakladığı, bankalara yatırdığı paralarla bankaların kasa ihtiyatı olarak sakladıkları paraların da piyasa fiyatlarını belirlemekte önemli bir rol oynadıklarını ileri sürmüş ve bu görüşünü cambridge formülü adı verilen şu formülle dile getirmiştir;

  m (tedavüldeki para miktarı) = k (halkın evlerinde sakladıkları para) p (fiyat) + k' (halkın bankalarda sakladığıı para) p (fiyat) r (bankaların kasa ihtiyatı olarak sakladıkları para)'dır. bu;

  m = p(k+k'r) demektir. öyleyse p = m:k + k'r'dir.

  (bkz: cambridge equation)
  (bkz: keynesçilik)
  (bkz: cambridge okulu)
  (eco 16.05.2014 15:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.