bireycilik


  1. Bireyin çıkarını düzenleyen ekonomi görüşü. Bireycilik geniş kapsamlı bir dünya görüşüdür, metafizik düşünce sitemi içinde yer alır. Bu görüşe göre gerçek varlık, toplum değil, bireydir. Ekonomi de bireyin, çıkarına göre düzenlenmelidir. Çünkü toplum onu meydana getiren bireylerin toplamı olduğu gibi toplumsal çıkar da bireysel çıkarların toplamıdır. Bireyler tek tek başarıya ve gönence ulaşırlarsa toplum da başarılı ve gönençli olur. Fizyokratların "bırakınız yapsınlar" ilkesi bu düşüncenin ürünüdür. Rönesans düşüncesi olan bireycilik, ekonomi alanında klasik okul adı altında toplanan Adam Smith, Malthus, Ricardo ve izdaşlarınca savunulmuştur. Adam Smith'e göre her birey doğal olarak kendi çıkarına göre davranır ve böylelikle de zorunlu. olarak toplumun yıllık gelirini en çok artıracak biçimde çalışmış olur. Birey, böyle davranırken, toplumun çıkarını düşünmemektedir ama ister istemez bu çıkara hizmet eder. Bireyin kendi çıkarını gözetmesi, toplumun çıkarını gerçekleştirmesi demektir. Smith'in özel deyimiyle gizli bir el, bireysel çıkarla toplumsal çıkarı daima uyuşturur.

    (bkz: individualism)
    (bkz: liberalizm)
    (bkz: kapitalizm)
    (eco 05.09.2014 12:00 ~ 05.09.2014 12:57)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.