bilimsel sosyalizm


  1. karl marx'ın friedrich engels'le birlikte bilimsel olarak açıkladıkları sosyalizm öğretisi. bu deyim marksçi sosyalizmi öteki tüm sosyalizm öğretilerinden, özellikle de ütopyacı ve gerici sosyalizmden ayırır. marksçılığa göre marksçı sosyalizm bilimseldir çünkü toplumsal ve tarihsel yasalara dayanır ve bu yasalarla açıklanır. öteki sosyalizm öğretilerinden hiçbirinde bilimsellik yoktur. kimileri romantik düş ürünleridir, kimileri de kasıtlı saptırmalar ve yanıltmalardır.

    (bkz: sosyalizm)
    (eco 05.09.2014 10:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.