bileşik faiz


 1. Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.
  (eco 04.02.2014 15:00)
 2. adi işlerde bileşik faiz yasaktır..bk.308/3’e göre taraflar önceden kararlastırsa bile batıldır..3095sayılı kanunun 3/1nci maddesine göre de “kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez”

  ticari işlerde ttk8/2 bunu yasaklamış ama 2 durumda istisna getirmiş..bunlardan biri cari hesap, ikincisi de ticari ödünçtür.. buna göre hesap devreleri asgari 3aydan az olmamak sartıyla cari hesaplarla ticari ödünç sözleşmelerinde mürekkep faiz uygulanır..


  edit: borclar kanunu ve ticaret kanunu degisti ancak birlesik faiz konusu hala gecerli.
  (ampir ampir konusan adam 04.02.2014 16:40 ~ 04.02.2014 16:42)
 3. faize de faiz yürütme. alacaklının, borçlusunun zimmetindeki faizi de borcun üstüne ekleyip ikisine birden faiz işletmesini dile getirir. borç, böylelikle hızla büyür ve ödemekle tükenmez. özellikle bankalar uzun vadeli kredilerinde bu yönetmi uygularlar. bireysel ilişkilerde yasalarca yasaklanmış olan bu yöntem ticaret ilişkilerinde serbesttir.
  (eco 02.09.2014 19:51)
 4. (bkz: compound interest)
  (eco 30.01.2015 11:22)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.