bentham okulu


  1. ekonomi alanında kişisel çıkarların yerine toplumsal mutluluğu sağlayacak yasaların egemen olması gerektiğini ilerisüren görüş. klasik okulun lideri adam smith'e göre ölçü bireysel çıkarlardı. toplumsal çıkar bireysel çıkarların toplamından ibarettir. 18. yüzyıl ingiliz düşünürü bentham, köktenci bir görüşle, bu anlayışa karşı çıkmış ve devletin toplumsal mutluluğu sağlayacak biçimde ekonomiyi düzenlemesi gerektiğini savunmuştur. bentham'ın bu düşüncesinin en güçlü izleyicileri baba ve oğul mill'lerdir. özellikle john stuart mill, ekonomide toplumsal anlayışı getirmiştir. bentham ve mill savları, bireycilik dünya görüşünün kapsamı içinde bulunan romantik bir toplumsallık anlayışıdır.
    (eco 19.08.2014 02:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.